Társadalmi felelősségvállalás

Az Ongropack Kft, Magyarország egyik piacvezető műanyagipari vállalatának működése elválaszthatatlan az őt körülvevő társadalomtól és környezettől, ezért stratégiájában szerepet kap a társadalmi felelősségvállalás.

Társaságunk számos területen vállalja társadalmi vagy tudományos szempontból fontos kezdeményezések támogatását.

Jó vállalati polgárként azon dolgozunk, hogy minden működésünkből adódó negatív társadalmi és környezeti hatást minimálisra csökkentsünk.

Környezet

Felelősséggel működve

A PVC keverék gyártásának és szállításának metódusa a Környezet Irányítási Rendszer szabálya szerint lettek kialakítva. Ennek eredményeképp, a felhasználásra váró alapanyag pormentes folyamatokon keresztül kerül a gyártósorokhoz. Az Ongropack által használt technológia minimális környezeti terhelést biztosít. 

Az Ongropack Kft. különleges figyelmet fordít a környezetvédelemre. Annak érdekében, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelelhessen, Környezetirányítási Rendszert működtet. A rendszer hatékonyságának biztosítása érdekében a Társaságunk minden tevékenységét KIR kézikönyvében lejegyzett folyamatleírások szerint végzi.

A termelés során keletkező hulladék jelentős része visszaforgatásra kerül. Társaságunk a vissza nem forgatott illetve veszélyes hulladékot elkülönítetten gyűjti és őrzi, ezek elszállításáról a törvényeknek megfelelően gondoskodik.

Vállalatunk éves hulladékkezelési jelentést készít, amelyet a kompetens hatóságoknak továbbít.

Önkéntes elkötelezettség 

Az Ongropack Kft. kiemelten fontosnak tartja az európai PVC ipar környezettudatosság és fenntartható fejlődés jegyében kitűzött céljainak elérését.
A Vinyl 2010 program biztosítja a keretet a kitűzött célok megvalósításának megszervezéséhez és végrehajtásához, ezért vállalatunk elkötelezett a program kezdeményezései mellett. A 10 évre szóló Fenntartható Fejlődés Kezdeményezés felöleli a PVC teljes életciklusát, így konkrét célkitűzéseket tartalmaz a PVC gyártással járó emisszió ellenőrzésére, adalékanyagok használatára, illetve a felelősségteljes hulladékkezelésre vonatkozóan.
A Vinyl 2010 ajánlására az Európai Unió célul tűzte ki az ólomstabilizátorok 2015-ig való teljes kivonását a PVC termékek gyártásából. Független szakértők által készített Kockázatbecslés azt jelzi, hogy - tekintettel az átlagnépességre –nincs ok aggodalomra az ólom és ólomalapú kompaundoknak való környezeti kitettséggel kapcsolatosan, de a foglalkozási expozíciót az üzemekben tovább kell csökkenteni. Az Ongropack Kft. már 2008. júliusától megkezdte az ólomstabilizátorok kivonását, és 2009. januárjától  kizárólag Ca-Zn-et használ a PVC síklemezek gyártása során.

Közösség

Felelősséggel a munkavállalókért

Felelősséggel a közösségért Az Ongropack Kft. egyik legfontosabb társadalmi felelősségének a munkavállalói kapcsolatait tartja. Céljainak eléréséhez valamennyi munkavállalójának elkötelezettsége, naprakész tudása, proaktív hozzáállása szükséges.

A gyorsan változó piaci elvárások gyors reagálást kívánnak, az ehhez szükséges szakmai háttért a Társaság képzési terve biztosítja. Az Ongropack nyitott az egyéni elképzelésekre és az olyan képzések biztosítására is, amelyek a munkatársak jövőbeni karrierjét támogatják. A jól képzett munkaerő a vállalat számára komoly versenyelőnyt jelent, míg a munkavállaló szempontjából a munkaerőpiaci értékét emeli. Az Ongropack csoportos élet- és balesetbiztosítást köt minden munkavállalójára. Munkatársaink egészségének megőrzése és a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése érdekében szerződött üzemorvos áll
a munkavállalók rendelkezésére munkaidejük alatt.

Vállalatunk megalakulása óta támogatja szűkebb környezetének társadalmi és oktatásügyi kezdeményezéseit. Gyakori szponzorai vagyunk a környező települések iskolái, non-profit társaságai által szervezett eseményeknek.
A beszállítóink kiválasztásánál előnyt évez­nek a helyi beszállítók. Tudatos döntés ez, hiszen az ő tevékenységükkel a vállalat közvetett módon is hozzájárul a régión belüli gaz­dasági növekedéshez, a foglalkoztatott­ság fenntartásához.
A kistérségben élő felsőoktatási hallgatók gyakorlatszerzése céljából minden éven fogadunk gyakornokokat, akiknek kiemelkedő teljesítmény esetén biztos megélhetést kínáló munkahelyet kínál társaságunk.